Search register

Vegfase

 

Updated: 30/01/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Veg som er del av operativt vegnett.
19032

Draft

Fiktiv veglenke for stedfesting av objekter som ikke kan stedfestes på andre lenker.
19090

Draft

Planlagt veg, vedtatt trasé.
19030

Draft

Veg under bygging.
19031

Draft

Showing 1 - 4 of 4 hits