Kjørefelt

Status: Draft

Definition: Del av veg som er bestemt for en vognrekke

Updated: 30.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19303