Search register

Vegdetaljnivå

 

Updated: 30/01/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Del av veg som består av ett eller flere kjørefelt som ligger inntil hverandre og i samme plan der vegen har fysisk adskilte kjørebaner
19302

Draft

Del av veg som er bestemt for en vognrekke
19303

Draft

Representerer en konstruert senterlinje som den fysiske vegen ikke følger, f.eks. ved fysisk adskilte kjørebaner
19301

Submitted

Del av vegnettet som består av ett eller flere kjørefelt som ligger inntil hverandre og i samme plan der vegen ikke har fysisk adskilte kjørebaner
19304

Submitted

Showing 1 - 4 of 4 hits