Låst bom

Status: Draft

Definition: Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon.

Updated: 26.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 9975