Bussluse

Status: Draft

Definition: Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy).

Updated: 26.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 9974