Steinblokk

Status: Draft

Definition: En eller flere steinblokker plassert på tvers av veg. Normalt mulig for myke trafikanter å passere.

Updated: 26.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 9972