Svingbom

Status: Draft

Definition: Svingbommer åpnes og lukkes ved at de svinges til side. Svingbommer kan sperre hele eller deler av vegbanen.

Updated: 26.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 11800