Annen type vegbom/sperring

Status: Draft

Definition: Stolper, steiner, blokker etc. plassert i vegen eller i overgang mellom veg og fotgjengerareal for å stenge for biltrafikk (egen). Benyttes om vegbommer/sperringer som ikke dekkes av de øvrige verdiene. Beskrivelse skal angis under merknad.

Updated: 26.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 11799