Search register

TypeVegsperring

 

Updated: 26/01/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 9 of 9 hits

Codelist

Stolper, steiner, blokker etc. plassert i vegen eller i overgang mellom veg og fotgjengerareal for å stenge for biltrafikk (egen). Benyttes om vegbommer/sperringer som ikke dekkes av de øvrige verdiene. Beskrivelse skal angis under merknad.
11799

Draft

En eller flere betongblokker plassert på tvers av veg. Normalt mulig for myke trafikanter å passere.
9973

Draft

Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy).
9974

Draft

Heve-/senkebommer åpnes og lukkes ved å heve/senke vegbommen. Heve-/senkebom kan sperre hele eller deler av vegbanen.
13369

Draft

Bom på tvers av vegen. I permanent låst posisjon.
9975

Draft

Disse vegbommene kan være sammensatt av en eller flere deler, f.eks. som to parallelle sideforskyvde gelender/trafikkgjerder med passasje for myke trafikanter mellom. Denne type vegbom må normalt løftes til side eller demonteres for å åpne for biltrafikk.
9971

Draft

En eller flere steinblokker plassert på tvers av veg. Normalt mulig for myke trafikanter å passere.
9972

Draft

En eller flere stolper, pullerter eller kjegler satt opp på rekke med innbyrdes avstand slik at veg sperres for biltrafikk. Kan være permanent, fjernes manuelt eller fjernes ved automatisk nedsenkning.
9970

Draft

Svingbommer åpnes og lukkes ved at de svinges til side. Svingbommer kan sperre hele eller deler av vegbanen.
11800

Draft

Showing 1 - 9 of 9 hits