sti

Status: Draft

Definition: Sti: tydelig tråkk i terrenget som er markert gjennom års bruk eller tilrettelagt for ferdsel til fots

Updated: 16.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 21254