sykkelveg

Status: Draft

Definition: Sykkelveg: veg som er bestemt for syklende. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 520. INSPIRE: FormOfWay=bicycleRoad

Updated: 16.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19294