passasjerferje

Status: Draft

Definition: Passasjerferje: strekning trafikkert av passasjerferjer som del av nettverket. INSPIRE: FeatureType=<i>FerryUse,</i> FerryUseValue=<i>passengers</i>

Updated: 16.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19292