bilferje

Status: Draft

Definition: Bilferje: strekning trafikkert av bilferjer som del av vegnettet. INSPIRE: FeatureType=FerryUse, FerryUseValue=<i>cars</i>

Updated: 16.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19291