kanalisertVeg

Status: Draft

Definition: Kanalisert veg: veg som ikke er motorveg eller motortrafikkveg, og har fysisk adskilte kjørebaner med rekkverk eller annen fysisk barriere som hindrer møteulykke. INSPIRE: FormOfWay=dualCarriageway

Updated: 30.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19287