annetHinder

Status: Draft

Definition: Type høydebegrensing som ikke dekkes av de andre verdiene.

Updated: 26.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 8166