forbudtForLastebilOgTrekkbilUnntattKjøringTilVirksomhetEllerAdresse

Status: Draft

Definition: Forbudt for lastebil og trekkbil unntatt kjøring til virksomhet eller adresse Virksomhet eller adresse spesifiseres som Merknad.

Updated: 28.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19661