forbudtForAlleKjøretøy

Status: Draft

Definition: Forbudt for alle kjøretøy

Updated: 28.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19643