forbudtForGåendeOgSyklende

Status: Draft

Definition: Forbudt for gående og syklende, regulert vha skilt

Updated: 28.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 15945