Search register

Trafikkreguleringer

 

Updated: 28/02/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 20 of 20 hits

Codelist

Forbudt for alle kjøretøy
19643

Draft

Forbudt for gående
19659

Draft

Forbudt for gående og syklende, regulert vha skilt
15945

Draft

Forbudt for lastebil og trekkbil
19660

Draft

Forbudt for lastebil og trekkbil unntatt kjøring til virksomhet eller adresse Virksomhet eller adresse spesifiseres som Merknad.
19661

Draft

Forbudt for motorsykkel
19662

Draft

Forbudt for motorsykkel og moped
19663

Draft

Forbudt for motortrafikk
15946

Draft

Forbudt for motortrafikk unntatt buss
19664

Draft

Forbudt for motortrafikk unntatt buss og taxi
19665

Draft

Forbudt for motortrafikk unntatt moped
19666

Draft

Forbudt for motortrafikk unntatt spesiell motorvogntype. Motorvogntype spesifiseres som Merknad.
19667

Draft

Forbudt for motortrafikk unntatt taxi
19668

Draft

Forbudt for motortrafikk unntatt varetransport
19669

Draft

Forbudt for syklende, regulert vha skilt
18303

Draft

Forbudt for traktor
19670

Draft

Forbudt for motortrafikk, med unntak av kjøring til eiendommer.
15948

Draft

Motortrafikk kun tillatt for kjøring til virksomhet eller adresse. Virksomhet eller adresse spesifiseres som Merknad.
19673

Draft

Forbudt for motortrafikk, med unntak av varetransport
15947

Draft

Forbudt for motortrafikk, med unntak av varetransport og kjøring til eiendommer.
15949

Draft

Showing 1 - 20 of 20 hits