17464

Status: Submitted

Definition: Sykling mot kjøreretning er tillatt, og dette er regulert vha skilt. Gjelder der det ikke er merket opp egne sykkelfelt.

Updated: 11.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 17464