15949

Status: Submitted

Definition: Forbudt for motortrafikk, med unntak av varetransport og kjøring til eiendommer.

Updated: 11.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 15949