19672

Status: Submitted

Definition: Gjennomkjøring forbudt til veg eller gate. Veg eller gate som Merknad.

Updated: 11.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19672