19667

Status: Submitted

Definition: Forbudt for motortrafikk unntatt spesiell motorvogntype. Motorvogntype spesifiseres som Merknad.

Updated: 11.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19667