Search register

test

 

Updated: 11/01/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 24 of 24 hits

Codelist

Also available in Norwegian
Forbudt for gående og syklende, regulert vha skilt
15945

Submitted

Forbudt for motortrafikk
15946

Submitted

Forbudt for motortrafikk, med unntak av varetransport
15947

Submitted

Forbudt for motortrafikk, med unntak av kjøring til eiendommer.
15948

Submitted

Forbudt for motortrafikk, med unntak av varetransport og kjøring til eiendommer.
15949

Submitted

Gjennomkjøring forbudt
16847

Submitted

Sykling mot kjøreretning er tillatt, og dette er regulert vha skilt. Gjelder der det ikke er merket opp egne sykkelfelt.
17464

Submitted

Forbudt for syklende, regulert vha skilt
18303

Submitted

Forbudt for alle kjøretøy
19643

Submitted

Forbudt for gående
19659

Submitted

Forbudt for lastebil og trekkbil
19660

Submitted

Forbudt for lastebil og trekkbil unntatt kjøring til virksomhet eller adresse Virksomhet eller adresse spesifiseres som Merknad.
19661

Submitted

Forbudt for motorsykkel
19662

Submitted

Forbudt for motorsykkel og moped
19663

Submitted

Forbudt for motortrafikk unntatt buss
19664

Submitted

Forbudt for motortrafikk unntatt buss og taxi
19665

Submitted

Forbudt for motortrafikk unntatt moped
19666

Submitted

Forbudt for motortrafikk unntatt spesiell motorvogntype. Motorvogntype spesifiseres som Merknad.
19667

Submitted

Forbudt for motortrafikk unntatt taxi
19668

Submitted

Forbudt for motortrafikk unntatt varetransport
19669

Submitted

Forbudt for traktor
19670

Submitted

Gjennomkjøring forbudt for lastebil og trekkbil
19671

Submitted

Gjennomkjøring forbudt til veg eller gate. Veg eller gate som Merknad.
19672

Submitted

Motortrafikk kun tillatt for kjøring til virksomhet eller adresse. Virksomhet eller adresse spesifiseres som Merknad.
19673

Submitted

Showing 1 - 24 of 24 hits