Kommuneferjesamband

Status: Draft

Definition: Ferjesamband som administreres av kommune

Updated: 30.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 18306