Fylkesferjesamband

Status: Draft

Definition: Samband som administreres av fylkeskommune

Updated: 30.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 18305