En retning

Status: Draft

Definition: Gjennomkjøring forbudt gjelder kun i en retning.

Updated: 08.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 21833