teoretiskGrunnlag

Status: Draft

Definition: Høyder er beregnet ut fra teoretisk grunnlag, f.eks digital 3D-modell

Updated: 25.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 17875