enkelTraktorveg

Status: Draft

Definition: veger for slepkjøring av tømmer og transport av landbruksprodukter og redskap med landbrukstraktor eller annet lettere transportutstyr. Vegklassen omfatter enklere traktorveger som inngår i det permanente landbruksvegnettet og som medfører varige terrenginngrep. Standarden må i stor grad tilpasses det formål og transportutstyr vegen bygges for.

Updated: 12.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 13077