bussluse

Status: Draft

Definition: Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy)

Updated: 09.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19675