Search register

Funksjon

 

Updated: 09/01/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes ved betaling
19674

Draft

Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy)
19675

Draft

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes vha SMS, bombrikke, oppringning, vaktsentral e.l.
19676

Draft

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes med nøkkel eller kode
19677

Draft

Stein, blokk, pullert, rørgelender eller andre vegsperringer som ikke kan flyttes eller åpnes uten verktøy eller store kjøretøyer.
19678

Draft

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes manuelt uten nøkkel eller kode
19679

Draft

Showing 1 - 6 of 6 hits