uavklart

Status: Draft

Definition: Angis dersom det ikke er vurdert/tatt stilling til om det er høyfjellsstrekning eller ikke.

Updated: 25.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 17891