uavklart

Status: Draft

Definition: Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).

Updated: 25.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 17619