Search register

EierVegsperring

 

Updated: 25/01/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Fylkeskommune
13379

Draft

Kommune
13380

Draft

Stat, Nye Veier
18561

Draft

Privat
13381

Draft

Stat, Statens vegvesen
13378

Draft

Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
17619

Draft

Showing 1 - 6 of 6 hits