Sykkelrute

Status: Draft

Definition: Benyttes der beredskapsveg utenfor tunnel også skal benyttes som sykkelrute der sykling i tunnel er forbudt. Dette kan også være aktuelt utenom tunnel

Updated: 24.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 21732