nei

Status: Draft

Definition: Delstrekningen har ikke fysisk adskilte løp med egne referanser

Updated: 02.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19036