med

Status: Draft

Definition: Medstrekning for adskilte løp der kjøreretning er med metreringsretning.

Updated: 02.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 19035