Naust/lager

Status: Valid

Definition: Bygning til oppbevaring av utstyr.

Updated: 20.10.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Code value: 19