Skille/opplastingsgjerde

Status: Valid

Definition: Gjerdeanlegg som brukes til skilling av rein og opplasting av rein til transport. Dette kan være transport til slakteri eller annet sted.

Updated: 20.10.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Code value: 11