Sperregjerde, permanent

Status: Valid

Definition: Gjerdeanlegg som brukes ved merking og skilling av rein, og til uttak av slakterein.

Updated: 20.10.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Code value: 1