Search register

TypeOfReindeerHusbandryFacility

specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing 

Updated: 20/10/2022
Status: Valid
Showing 1 - 16 of 16 hits

Codelist

Seilingslinje for båttransport av rein. Slik båttransport kalles ofte pramming.
7

Valid

Bro
Bro som er bygd slik at rein og/eller motorkjøretøy kan krysse en barriere.
5

Valid

Ledegjerde som benyttes ved inndriving av rein.
4

Valid

Gjerdeanlegg som brukes ved feltslakting av rein.
13

Valid

Tradisjonell gamme til bruk i reindriften.
18

Valid

Gjeterhytte til bruk i forbindelse med utøvelse av reindrift.
16

Valid

Gjerdeanlegg som brukes ved merking og skilling av rein, og til uttak av slakterein.
12

Valid

Gjerdeanlegg hvor det foretas merking av rein.
10

Valid

Mobilt arbeidsgjerde som settes opp ved behov, og tas ned igjen og fjernes når behovet bortfaller. Midlertidig arbeidsgjerde skal ikke stå over en sesong.
14

Valid

Sted som årlig benyttes til å bo i telt/lavvo i forbindelse med utøvelse av reindrift.
17

Valid

Bygning til oppbevaring av utstyr.
19

Valid

Gjerdeanlegg som brukes til skilling av rein og opplasting av rein til transport. Dette kan være transport til slakteri eller annet sted.
11

Valid

Sperregjerde som settes opp ved behov, og som tas ned igjen og fjernes når behovet bortfaller. Midlertidige sperregjerder skal ikke stå over en sesong.
2

Valid

Gjerdeanlegg som brukes ved merking og skilling av rein, og til uttak av slakterein.
1

Valid

Kjørespor eller vei. Benyttes til transport med motorkjøretøy i forbindelse med reindrift.
6

Valid

Showing 1 - 16 of 16 hits