Søk i register

Navneobjekthovedgruppe

Oppdatert: 14.01.2019
Viser 1 - 8 av 8 treff

Kodeliste

Alle grupper som er relevante under hovedgruppe bebyggelse. Tilsvarer Inspire temaet "building" og "populatedPlace".
5000

Gyldig

Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Ferskvann. Under Inspire temaet "hydrography" som vi har delt i to.
3000

Gyldig

Alle grupper som er relevante under hovedgruppe infrastruktur. Tilsvarer Inspire temaet "transportNetwork".
6000

Gyldig

Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Kultur. Tilsvarer Inspire temaet "protctedSite".
8000

Gyldig

Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Markslag. Tilsvarer Inspire temaet "landcover".
2000

Gyldig

Alle grupper som er relevante under hovedgruppe offentlig administrasjon. Tilsvarer Inspire temaet "administrativUnit".
7000

Gyldig

Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Sjø. Under Inspire temaet "hydrography" som vi har delt i to.
4000

Gyldig

Alle grupper som beskriver terrengformasjoner. Tilsvarer Inspire temaet "landform".
1000

Gyldig

Viser 1 - 8 av 8 treff