Detaljer i ferskvann

Status: Valid

Definition: Samlegruppe for objekttyper som beskriver detaljer i ferskvann

Updated: 23.09.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 3500