Vegetasjon

Status: Valid

Definition: Samlegruppe for objekttyper som beskriver vegetasjonen

Updated: 23.09.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 2300