Search register

Målemetode

Method on which registration of position is based

Updated: 22/05/2019
Showing 51 - 67 of 67 hits

Codelist

Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler
spesielleMetoderMåltMedStigningsmåler

Valid

Spesielle metoder: Målt med stikkstang
spesielleMetoderMåltMedStikkstang

Valid

Spesielle metoder: Målt med waterstang
spesielleMetoderMåltMedWaterstang

Valid

Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument
stereoinstrument

Valid

Målt i stereoinstrument, analytisk plotter
stereoinstrumentAnalytiskPlotter

Valid

Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument
stereoinstrumentAutograf

Valid

Målt i stereoinstrument, digitalt instrument
stereoinstrumentDigitalt

Valid

Tatt fra plan eller godkjent tiltak
tattFraPlan

Valid

Målt i terrenget, ortogonalmetoden
terrengmåltOrtogonalmetoden

Valid

Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler
terrengmåltTeodolittOgElAvstandsmåler

Valid

Målt i terrenget med teodolitt og målebånd
terrengmåltTeodolittOgMålebånd

Valid

Målt i terrenget med totalstasjon
terrengmåltTotalstasjon

Valid

Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument
terrengmåltUspesifisertMåleinstrument

Valid

Treghetsstedfesting
treghetsstedfesting

Valid

Målemetode er ukjent
ukjentMålemetode

Valid

Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to avstander eller avstand og retning -- Definition -- Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction.
utmål

Valid

Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto
vektoriseringAvLaserdata

Valid

Showing 51 - 67 of 67 hits