Søk i register

Målemetode

Metode som ligger til grunn for registrering av posisjon 

Oppdatert: 22.05.2019
Status: Gyldig
Viser 1 - 50 av 67 treff

Kodeliste

Punkt beregnet ved aerotriangulering
aerotriangulert

Gyldig

Beregnet, uspesifisert hvordan
beregnet

Gyldig

Målt med laserskanner plassert i kjøretøy
bilbårenLaser

Gyldig

Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
digitaliseringbordFlybildeFilm

Gyldig

Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi
digitaliseringbordFlybildeFotokopi

Gyldig

Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium
digitaliseringbordOrtofotoEllerFlybilde

Gyldig

Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
digitaliseringbordOrtofotoFilm

Gyldig

Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi
digitaliseringbordOrtofotoFotokopi

Gyldig

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert
digitaliseringsbordKart

Gyldig

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er blyantoriginal
digitaliseringsbordKartBlyantoriginal

Gyldig

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi
digitaliseringsbordKartPapirkopi

Gyldig

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er rissefolie
digitaliseringsbordKartRissefoile

Gyldig

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet, samkopi
digitaliseringsbordKartTransparentFoileGodKvalitet

Gyldig

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi
digitaliseringsbordKartTransparentFoileMindreGodKvalitet

Gyldig

digitalisertPåSkjermFraAndreDigitaleRasterdata

Gyldig

Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm
digitalisertPåSkjermFraOrtofoto

Gyldig

Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm
digitalisertPåSkjermFraSatellittbilde

Gyldig

Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi
digitalisertPåSkjermFraSkannetKart

Gyldig

digitalisertPåSkjermFraTolkningAvSeismikk

Gyldig

Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved partenes enighet ved en oppmålingsforretning
fastsattPunkt

Gyldig

Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon
fastsattVedDomEllerKongeligResolusjon

Gyldig

Målt med laserskanner fra fly
flybårenLaserscanner

Gyldig

Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
frihåndstegning

Gyldig

Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart
frihåndstegningPåKart

Gyldig

Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
frihåndstegningPåSkjerm

Gyldig

Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert
genererteDataInterpolasjon

Gyldig

Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell
genererteDataInterpolasjonTerrengmodell

Gyldig

Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel
genererteDataInterpolasjonVektetMiddel

Gyldig

Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg)
genererteDataFraAnnenGeometri

Gyldig

Genererte data: Generalisering
genererteDataGeneralisering

Gyldig

Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart)
genererteDataSammenknytningspunktRandpunkt

Gyldig

Genererte data: Sentralpunkt
genererteDataSentralpunkt

Gyldig

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning
GNSSFasemålingFloat-løsning

Gyldig

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling)
GNSSFasemålingRTK

Gyldig

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder.
GNSSFasemålingAndreMetoder

Gyldig

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling.
GNSSFasemålingStatiskMåling

Gyldig

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger.
GNSSKodemålingEnkleMålinger

Gyldig

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger.
GNSSKodemålingRelativeMålinger

Gyldig

Kombinasjon av GPS/Treghet
kombinasjonAvGNSSTreghet

Gyldig

Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen
koordinaterHentetFraGAB

Gyldig

Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret
koordinaterHentetFraJREG

Gyldig

brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser
lineærReferanse

Gyldig

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium
scannetFraKart

Gyldig

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er blyantoriginal
skannetFraKartBlyantoriginal

Gyldig

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er papirkopi.
skannetFraKartPapirkopi

Gyldig

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er rissefolie
skannetFraKartRissefolie

Gyldig

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet.
skannetFraKartTransparentFolieGodKvalitet

Gyldig

Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet
skannetFraKartTransparentFolieMindreGodKvalitet

Gyldig

Spesielle metoder, uspesifisert
spesielleMetoder

Gyldig

Spesielle metoder: Målt med målehjul
spesielleMetoderMåltMedMålehjul

Gyldig

Viser 1 - 50 av 67 treff