GNSS: Kodemåling, relative målinger

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger.

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/22/2019 2:06:12 PM

Code value

Code value: GNSSKodemålingRelativeMålinger

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term