GNSS: Fasemåling, statisk måling

Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling.

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/22/2019 2:06:08 PM

Code value

Code value: GNSSFasemålingStatiskMåling

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term