Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt

Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart)

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/22/2019 2:06:07 PM

Code value

Code value: genererteDataSammenknytningspunktRandpunkt

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term