Genererte data (interpolasjon)

Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/22/2019 2:06:25 PM

Code value

Code value: genererteDataInterpolasjon

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term